Optometria

Optometria [gr. optos  `widziany`, merteo  `mierzę`] -  dziedzina wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a zwłaszcza wszystko to, co służy: ochronie, zachowaniu, usprawnieniu i rozwojowi  tego procesu.

Optometrysta stosuje podmiotowe i przedmiotowe procedury diagnostyczne, ordynuje zapisywanie okularów i szkieł kontaktowych oraz ćwiczeń korygujących i/lub usprawniających.

[Wielka Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 2003 def.  autorstwa prof. Bolesława Kędzi].