Zadania Optometrysty

Zmysł wzroku, w znacznej mierze, odpowiada za odbiór informacji z otaczającego nas świata, dlatego sprawność zmysłu wzroku decyduje o jakości naszego życia.

Przedmiotem badania i działania optometrysty są właśnie zaburzenia w funkcjonowaniu układu wzrokowego, czyli:
1.       Wady refrakcji.
2.       Problemy z akomodacją.
3.       Problemy z wergencją.
4.       Problemy z obuocznym widzeniem.

oraz terapia widzenia, czyli ćwiczenia wzrokowe mające na celu usunięcie zaburzeń i usprawnienie funkcjonowania układu wzrokowego.